Vastavushindamine
 

 

 
Ehitustoodete tootmine kui tegevus mingit eriluba ei vaja. Küll on vajalik iga toote puhul kindlaks määrata selle kasutusala ning omadused. Ehitustoote nõuetele vastavuse hindamise käigus katsetatakse, arvutatakse, leitakse tabelväärtuste abil või muul moel toote omadused ja täpsustatakse toote kasutusala. Sõltuvalt sellest, kui vastutusrikast osa ehitises toode mängib, tuleb vastavushindamisse kaasata või mitte kaasata kolmas osapool - katselabor ja/või sertifitseerija.

Üldistatult võib öelda, et ehitustoote valmistamise puhul on alati olulised kaks valdkonda: tehase tootmisohje ja toote tüübikatsed. Kõvasti lihtsustades - tootja peab teadma, mida ta toodab ja ta peab seda teadma pidevalt.

NB! Alates 01.07.2013 on ehitustoodete direktiiv tühistatud ning kehtib ehitustoodete määrus. Siiski võib öelda, et enamik allpool toodud CE-märgistuse ja ehitustoodete direktiivi juhendist on endiselt jõus, peamise muudatusena tuleb nüüd tootjal koostada vastavusdeklaratsiooni asemel toimivusdeklaratsioon.

CE-märgistus ja ehitustoodete direktiiv