Abiks tootjale
 
 

Abiks tootjale leht edastab ehitusmaterjalide tootjatele üldistavat teavet, mis võib vajalik olla igapäevatöös. Siinkohal mõeldakse teavet, mis kujuneb välja ning mõjutab tootjaid pikemate ajavahemike jooksul: asjakohased õigusaktid Eestis ja Euroopas, ehitustoodete vastavushindamise põhimõtted, üldised standardid, ehitustoodete sõnavara ja muu üldistav ehitusmaterjale käsitlev teave.