Betooni sõnavara

betoon (concrete)

materjal, mis saadakse omavahel segatud tsemendist, jäme- ja peentäitematerjalist ja veest ning millele võib lisada keemilisi ja peenlisandeid, kusjuures betooni omadused kujunevad tsemendi hüdratatsiooni tulemusena

betoonisegu (fresh concrete)

valmissegatud betoon, mis on veel sellises olekus, et seda on võimalik valitud meetodil tihendada

betoonvalmistoode (precast concrete product)

betoontoode, mis on valmistatud väljaspool lõppkasutuskohta, kasutades tootmisohje süsteemile allutatud tööstuslikku tehnoloogiat, mis on valmistamise ajal kaitstud kahjustavate ilmastikutingimuste eest ja mida on võimalik enne tarnimist vajaduse korral sorteerida

sarrusteras (reinforcing steel)

betooni sarrustamiseks sobiv ringikujulise või peaaegu ringikujulise ristlõikega terastoode