Betooni õigusaktid
 
BETOONISEGU

Betoonisegu tootjad peavad olema sertifitseeritud. Vt majandus- ja kommunikatsiooniministri määrust nr 49 2013. aastast (koos muudatustega).

BETOONELEMENDID
Suure osa betoonelementide kohta on olemas Euroopa harmoneeritud tootestandardid ja need elemendid peavad vastama asjakohaste standardite nõuetele. Näiteks õõnespaneelid, seinapaneelid, postid-talad jne. Selliste toodete kohta peab tootja koostama toimivusdeklaratsiooni ning varustama toote CE-märgistusega. Vt Euroopa parlamendi ja nõukogu määrust 305/2011.

BETOONTOOTED
Ka betoontoodete kohta on valminud hulgaliselt Euroopa harmoneeritud tootestandardeid. Näiteks katusekivid, müürikivid, sillutuskivid, torud. Harmoneeritud tootestandardi olemasolul peavad tooted vastama standardi nõuetele.