Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu sügisene üldkoosolek 2021

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit
29.10.2021
      
28. oktoobril toimus Eesti Ehitusmterjalide Tootjate Liidu 2021. a sügisene üldkoosolek. Liikmed kogunesid Tallinna Maarjamäe lossipargis asuvasse Filmimuuseumisse. Koosolekulistele kõneles Heido Vitsur Eesti ja maailma majanduse teemal. Süsiniku jalajäljest ehituses andis ülevaate olelusringi asjatundja Anni Oviir ning uut süsiniku jalajälge käsitlevat raamatut "Madalsüsinikehituse suunas" tutvustas Ehituskeskuse juht Kea Siidirätsep.

Üldkoosolek kiitis heaks EETL tegevuskava 2022. aastaks. Standadite, nõuete, juhendite ja õigusaktide kõrval tuleb järjest enam tähelepanu pöörata ehitusmaterjalide süsiniku jalajälje mõju arvutamisele ja asjakohaste nõuete kehtestamisele Eestis.

 uudis44

 Foto: Filmimuuseum


Vaata fotosid fotogaleriist.

 

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit (asutatud 1993. a) on ehitusmaterjalide tootmise ja müügiga tegelevate ettevõtjate ühendus, kuhu kuulub 65 liiget. Liidu liikmete ehitusmaterjalide realiseeerimise netokäive oli 2020. a üle 530 miljoni euro.