Ehitusmaterjalid peavad vastama nõuetele,
hoonete ja rajatiste kasutamine peab olema ohutu

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit
15.06.2016


Ehitusmaterjalid peavad vastama nõuetele,
hoonete ja rajatiste kasutamine peab olema ohutu

Tuleb oluliselt
-
suurendada ehitustoodete katsetamisega kontrollimise mahtu,
-
laiendada järelevalve kandepinda.
Mittevastavate toodete maaletoojad ja tootjad peavad hüvitama kulutused järelevalve mahtude suurendamiseks

Hiljuti on meedias esile toodud võimalus, et mitmete hoonete kandvates konstruktsioonides on kasutatud praakehitusmaterjale.

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit on mitmetel juhtudel pöördunud Tehnilise Järelevalve Ameti poole seoses Eestis turustatavate mittenõuetekohaste ehitusmaterjalidega. Kuid enamasti on tegemist olnud toodetega, mis ei kujuta endast esialgu otsest ohtu inimese elule. Müürikivide mittevastavuse valguses on jõutud uuele ohtlikule tasemele – probleem on seotud ehitiste kandvate konstruktsioonidega.

Selleks, et turul oleks võimalikult vähe ebakvaliteetseid ehitusmaterjale, tuleb olulisel määral laiendada ehitusmaterjalide järelevalve kandepinda. Seni, kuni tasapisi vajalike tulemusteni jõutakse, tuleb riigi ehitusmaterjalide järelevalve rolli otsustavalt jõulisemaks muuta – see tähendab eelkõige aktiivsemat katsetamisega kontrollimist. See tähendab omakorda riikliku järelevalve suuremat ressursivajadust, kuid seda võiksid osaliselt kompenseerida trahvid mittevastavate materjalide ja dokumentide omanikele. Selleks, et meie hooned ja rajatised ainult pabermajadena ei kerkiks – nagu kirjutavad näiteks Jaano Vink ja Toomas Laur Postimehes – tuleb ehitusmaterjale ja ‑tooteid kontrollida katsetamisega. Ainult nii on võimalik veenduda turustatava või ehitisse paigaldatava materjali või toote omadustes ja ainult nii on võimalik tekitada meis arusaama, et ebaausatel kauplejatel on suur tõenäosus vahele jääda. Mittevastavuste puhul tuleks maaletoojal või tootjal hüvitada järelevalvele rahaliselt järelevalve poolt tehtud kulutused. Lisaks sellele tuleks mittevastavatele toodetele teha järelkontrolli ning seda samuti mittevastava toote tootja või maaletooja kulul. Ühelt poolt saaks niimoodi juurde järelevalve jaoks vajalikku ressurssi ning teisalt sunniks see maaletoojaid ja tootjaid enam süvenema toodete ja dokumentide kvaliteeti.

Väga oluline on laiendada järelevalve kandepinda. Eelkõige on omanikuni (tellijani) vaja viia mõistmine, et tema on see, kelle soovi kohaselt tellitakse ehitustooted ning ühtlasi vastutab just tema selle eest, et edaspidi on seda ehitist kasutada ohutu. Kui ise ei oska ehitustooteid valida, saab alati leida kompetentse nõustaja ja järelevalve. Otsustava sammu edasi peab tegema omanikujärelevalve – vastavalt õigusaktidele tuleb omanikujärelevalvel kontrollida nii ehitustoodete vastavust dokumentidele kui ka nende sisulist vastavust.

 

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit (asutatud 1993. a) on ehitusmaterjalide tootmise ja müügiga tegelevate ettevõtjate ühendus, kuhu kuulub 61 ettevõtet. Liidu liikmete ehitusmaterjalide realiseeerimise netokäive oli 2015. a 410 miljonit eurot.