Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu õppereis Šveitsi 2

Pressiteade
29.04.2011
   
24.-27. märtsini viibis Eesti ehitusala ettevõtjate delegatsioon Šveitsis, Haarbruggis.
 
Õppereisi käigus viidi läbi nii teoreetiline kui praktiline koolitus koos asjakohase tootmiskeskuse külastamisega. Õppereisi programmi kuulusid järgmised teemavaldkonnad:

  • ülevaade uutest Euroopa Liidu standarditest, sh Euroopa tehnilise tunnustusega kaetud kinnitustarvikute kasutamisest Euroopa Liidus, erisused riikide kaupa;
  • SFS uued kinnitustarvikud klaas-, betoon- ja puitmaterjali kasutamisel;
  • erinevate katuste ja katusematerjalide paigaldamine ja omavaheline sobivus;
  • ülevaade erinevate ehitusmaterjalide omadustest, nende katsetamisest ja kasutusalast;
  • 2012. aasta arenguperspektiivid ja suundumused kinnitustarvikute arengus.

Kinnitustarvikute teemaliste koolituste läbiviijateks olid rahvusvahelise kogemusega koolitajad: Aki Tillonen Soomest (katusetoodete ja –kinnitite tarvikud), Øivind Sæther Norrast (klaasi ja fassaadide tarvikud), Walter Seifert Šveitsist (ehitustarvikud) ja Enno Rahuoja Eestist (ehitustarvikud). Kõigil on pikaajaline vastava valdkonna kogemus. Koolitusreisil osalejad on andud reisi kohta väga positiivset tagasisidet. Eriti meeldis praktiliste lahenduste näitlikustamine ning võimalike vigade tutvustus. Kuna tegemist on küll mitmekesise kasutusalaga toodetega, kuid siiski spetsiifilise ehitusvaldkonnaga, taotleme koolitusreisil osalejatelt oma teadmiste edasiandmist nii oma ettevõtetes kui klientide ja tellijatega suheldes.
 
Õppereisi ajal külastati SFS Intec kontserni, mis on rahvusvaheliselt tunnustatud kinnitustarvikute tootja ning juhtiv tootearendaja. Kohtuti erinevate spetsialistidega, milles nähti suurt abi koostööprojektide  arendamise osas.
 
Šveitsi külastanud Eesti esindusse kuulusid järgmiste ettevõtete esindajad: AS Ruukki Products (teraskonstruktsioonid), Inmarx Partners OÜ (katusetööd ja katusmaterjalid), Agorek OÜ (katusetööd), Maleko AS (katusetööd ja katusematerjalid), Nordecon AS (ehitustööd).
 
Õppereisi läbiviimist toetas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Teadmiste ja oskuste arendamise programm 5340 euroga.


Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit (asutatud 1993. a) on ehitusmaterjalide tootmise ja müügiga tegelevate ettevõtjate ühendus, kuhu kuulub 59 ettevõtet. Liidu liikmete ehitusmaterjalide realiseerimise netokäive oli 2010. a. 350 miljonit eurot.