Terasehitust käsitlev koolitus Ehita teraselt Tallinnas, Tartus ja Narvas

Pressiteade
 25.02.2011
  
2011. aasta jaanuari- ja veebruarikuus toimusid terasehitust käsitlevad koolitused Ehita teraselt Tallinnas, Tartus ja Narvas. 19. jaanuaril toimus koolitus Tallinnas Olümpia hotelli konverentsikeskuses, 02. veebruaril Narva Kutseõppekeskuses ja 16. veebruaril Tartus Dorpati konverentsikeskuses. Kuna terasest ja metallist ehitustooteid ning nendest valmistatud ehitisi puudutab palju muudatusi seoses Eesti ja Euroopa seadusandlusega, samuti on ilmunud uued tehnilised dokumendid ja koos nendega uued tehnilised nõuded, soovisime koostöös tootjate, ehitajate, projekteerijate ja arhitektidega saada uut teavet. Ühtlasi parendada kontakte erinevate ehitusala poolte vahel ning saada arhitektidelt ja ehitajatelt tagasisidet metallist ehitustoodete kasutamise suhtes. Koolitus põhines eelnevalt erinevates huvigruppides läbi viidud küsitluste tulemil.
 
Käsitleti järgmisi teemasid:

  • riiklik ehitus- ja turujärelevalve;
  • standardid ehitusvaldkonnas ja CE-märgistus,
  • ehitusmaterjalid ja kindlustusteenus;
  • kinnitustarvikute kasutamine;
  • õhukesest lehtterasest ehitustoodete kvaliteedinõuded;
  • ehitusvaldkonna õigusloome Eestis.

Tallinna koolitusel osales 164 ehitusala spetsialisti, Narva koolitusel oli 63 ja Tartu koolitusel 122 osalejat. Osalejatelt saadud tagasiside tõi välja, et 100%  osalejatest osaleks samalaadsel koolitusel veel kord. See annab tunnistust selliste koolituste jätkuvast vajalikkusest. Osalejad jäid rahule nii lektorite esitluste kui ka korraldusega.
 
Koolituse läbiviimist toetas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Teadmiste ja oskuste arendamise programm 7216 euroga.
  
Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit (asutatud 1993. a) on ehitusmaterjalide tootmise ja müügiga tegelevate ettevõtjate ühendus, kuhu kuulub 59 ettevõtet. Liidu liikmete ehitusmaterjalide realiseerimise netokäive oli 2010. a. 350 miljonit eurot.