Ehitusala ettevõtjad Austrias ekspordivõimalusi otsimas 

Pressiteade
15.07.2010
 
30. juunist kuni 03. juulini 2010 külastas Eesti ehitusala ettevõtjate delegatsioon erinevaid Austria ettevõtteid ja potentsiaalseid partnereid. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse toel toimunud õppereisis osalesid üheksa ettevõtte, erialaliitude ning EAS esindajad. Reisi eesmärgiks oli Eesti ehitusettevõtjate ekspordivõimaluste parendamine, keskendudes passiiv- ja energiasäästlike majade sektorile.
 
Alates Hoonete energiatõhususe direktiivi 2002/91/EMÜ rakendamisest 2006. aastal pööratakse kõikjal Euroopas kõrgendatud tähelepanu energia säästmise võimalustele uute hoonete projekteerimisel ja ehitamisel. Energiasäästu sunnivad oluliseks pidama ka mõnetine energiakriis kogu maailmas, energia kallinemine ning samuti see, et üha olulisem on keskkonna säästmine üleliigsetest ja kahjulikest ühenditest. Viimaste üheks oluliseks põhjuseks on hoonete kütmiseks kasutatavate energiakandjate intensiivne kasutamine. Euroopas, s.t ka Eestis mängib veel väga olulist osa see, et hinnanguliselt 2/3 energiakandjatest imporditakse. Eelpool mainitu on oluliseks põhjuseks, miks Euroopa ja Eestis pööratakse tähelepanu madala energiatarbega hoonete ja nn passiivmajade, s.t majade, mille puhul energia kasutamine kütteks on viidud miinimumini, kavandamisele, projekteerimisele ja ehitamisele, aga ka ehitustoodete valmistamisele, millest energiasäästlikke hooneid ehitada. Austria on hoonete energiasäästlikkusega ja passiivmajadega tegelnud juba aastakümneid ja neid võib pidada passiivmaja idee autoriteks. Austria ehitusfüüsikute ja ehitusteadlaste abil on välja töötatud passiivmaja kontseptsioon. Õppereisi eesmärgiks on saada kasulikke kogemusi, teadmisi ning oskusi passiivmajade projekteerimise, ehitamise ja kasutamise kohta – s.t vajalikud teadmised selle jaoks, et eksportida Eestist Austriasse ja muudesse Euroopa riikidesse madala energiatarbega hoonete ja passiivmajade tarbeks vajalikke ehitustooteid, eelkõige aknaid/uksi, soojustusmaterjale ning ehituselemente.
 
„Ülemaailmse finantskriisi tingimustes on hoonete energiasäästlikkusega tegelemine lausa hädavajalik,“ toonitas AS Viking Window juht Ilmar Iva. „Reisi kestel kogesime, kui suurt tähelepanu pöörab energiasäästule Austria riik ja selle kohalikud omavalitsused ning omandasime hulgaliselt uusi teadmisi passiivmajade kavandamise ja ehitamise kohta, ühtlasi saime mitmeid kontakte passiivmajade ehitajatega.“
 
Külastasime passiivmajade ehitusi (eramutest lasteaedadeni), valmis passiivmajasid (kortermajadest messikeskuseni) ning energiasäästlike hoonete toodete ja elementide valmistajaid (puit, betoon, avatäited) Viinis, Lenzis, Welsis ja nende linnade ümbruses. Külastatavaid objekte oli kokku 20, külastuskohtade suur arv lõi meie ettevõtete jaoks suurepärase võimaluse oma eksporditegevuse aktiivsemaks muutmiseks ning ekspordikontaktide nimekirja laiendamisele. Kontaktid Austria erinevate ettevõtetega saadi läbi AS Paroci ning meie erialaliitude, Austria poolselt valmistas objektid ette ning viis läbi esitlused Kärnteni (Carinthia ingl k) ülikooli ehitusfüüsika professor Ernst Heiduk. Õppereisi korraldamist toetas Euroopa Liidu Sotsiaalfond.
 
Austriat külastasid järgmiste ettevõtete esindajad: AS Viking Window (aknad/uksed), AS Glaskek (avatäited), AS Aru Grupp (aknad/uksed, puittooted), AS Tartu Maja Betoontooted (betoonelemendid), AS Tari (ehitusprojekteerimine), OÜ Krimelte (soojustus- ja fassaaditooted), AS Columbia-Kivi (müüritise tooted), AS Wienerberger (müüritise tooted), AS Paroc (soojustusmaterjalid).
 
 
Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit (asutatud 1993. a) on ehitusmaterjalide tootmise ja müügiga tegelevate ettevõtjate ühendus, kuhu kuulub 59 ettevõtet. Liidu liikmete ehitusmaterjalide realiseerimise netokäive oli 2009. a. 5 miljardit krooni.
 
2000. aastal loodud EAS edendab ettevõtlus- ja regionaalpoliitikat Eestis ning on riikliku ettevõtluse tugisüsteemi üks suuremaid institutsioone, pakkudes ettevõtjatele, teadusasutustele, avalikule ja kolmandale sektorile rahalisi toetusi, nõustamist, koostöövõimalusi ja koolitust.