Terastooteid käsitlev koolitus Mõtle teraselt Tallinnas

Pressiteade
11.03.2010

26. novembril 2009. a toimus Tallinnas Olümpia hotelli konverentsikeskuses koolitus Mõtle teraselt. Kuna terasest ja üldisemalt metallist ehitustoodete alal on toimunud viimasel ajal suuri muutusi, soovisime koostöös ehitajate, projekteerijate ja arhitektidega saada uut teavet kodu- ja välismaa spetsialistidelt. Ühtlasi parendada kontakte erinevate ehitusala poolte vahel ning saada arhitektidelt ja ehitajatelt tagasisidet metallist ehitustoodete kasutamise suhtes. Koolitus oli suunatud Tallinna ja Harjumaa ehitusala spetsialistidele.
 
Käsitleti järgmisi teemasid:

  • tooraine ja materjali õige valik;
  • materjalide kasutamine sõltuvalt hoone sihtotstarbest,
  • konstruktiivse lahenduse valik;
  • infrastruktuuri rajatised;
  • muinsuskaitse küsimused;
  • tuleohutuse küsimused.

 Koolitusel osales 78 ehitusala spetsialisti. Osalejatelt kogutud tagasiside lehtedelt ilmnes, et 100% osalejatest osaleks veelkord samalaadsel koolitusel, mis annab selge signaali, et analoogseid koolitused on vajalikud. Osalejad olid rahul nii korralduse kui ka lektorite pädevusega. Koolituse korraldus oli professionaalne ja väga ladus. Arhitektid ja materjalitootjad said teavet värskematest ja ka kavandatavatest seadusemuudatustest.
Kuna arhitekt kasutab tootja materjale, siis lõi koolitus aluse heaks sümbioosiks looja ja tootja vahel. Välislektorite kaasamisel oli oluline osa, esitledes tõekspidamisi maailmast ning andes häid nõuandeid eestlastele. 
 
Koolituse läbiviimist toetas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Teadmiste ja oskuste arendamise programm 38750,1 krooniga.
 
 
Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit (asutatud 1993. a) on ehitusmaterjalide tootmise ja müügiga tegelevate ettevõtjate ühendus, kuhu kuulub 60 ettevõtet. Liidu liikmete ehitusmaterjalide realiseerimise netokäive oli 2009. a 5 miljardit krooni.