Terastooteid käsitlev koolitus Mõtle teraselt Tartus

Pressiteade
10.01.2010

10. detsembril 2009. a toimus Tartus Dorpati konverentsikeskuses koolitus Mõtle teraselt. Kuna terasest ja üldisemalt metallist ehitustoodete alal on toimunud viimasel ajal suuri muutusi, soovisime koostöös ehitajate, projekteerijate ja arhitektidega saada uut teavet kodu- ja välismaa spetsialistidelt. Ühtlasi parendada kontakte erinevate ehitusala poolte vahel ning saada arhitektidelt ja ehitajatelt tagasisidet metallist ehitustoodete kasutamise suhtes. Koolitus oli suunatud Lõuna- ja Kesk-Eesti ehitusala spetsialistidele.
 
Käsitlesime uusi terase- ja metalliala standardeid ning metallist ehitusmaterjalide ja –toodete kasutusvõimalusi ehituses, süvendatult rääkisime roostevaba terase ja vase võimlaustest arhitektuuris. Samuti olid kõne all erinevad teraslahendused teede, sildade ja muude infrastruktuuriobjektide juures. Vastavalt soovidele räägiti põhjalikumalt ka tuleohutusalastest nõuetest metallkonstruktsioonide puhul.
 
Koolitusel osales 41 ehitusala spetsialisti. Osalejatelt kogutud tagasiside lehtedelt ilmnes, et 100% osalejatest osaleks veelkord samalaadsel koolitusel, mis annab selge signaali, et analoogseid koolitused on vajalikud. Osalejad olid rahul nii korralduse kui ka lektorite pädevusega. Koolituse korraldus oli professionaalne ja väga ladus. Arhitektid ja materjalitootjad said teavet värskematest ja ka kavandatavatest seadusemuudatustest.
Kuna arhitekt kasutab tootja materjale, siis lõi koolitus aluse heaks sümbioosiks looja ja tootja vahel. Välislektorite kaasamisel oli oluline osa, esitledes tõekspidamisi maailmast ning andes häid nõuandeid eestlastele. 
 
Koolituse läbiviimist toetas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Teadmiste ja oskuste arendamise programm 30 118,5 krooniga.
 
 
Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit (asutatud 1993. a) on ehitusmaterjalide tootmise ja müügiga tegelevate ettevõtjate ühendus, kuhu kuulub 60 ettevõtet. Liidu liikmete ehitusmaterjalide realiseerimise netokäive oli 2009. a 5 miljardit krooni.