Eesti Ehitusmaterjalide Tootjat Liit koolitas tootmisjuhte

Pressiteade
16.12.2009

Ettevõtluse Toetamise Sihtasutuse toel käivitus novembris seitsmest moodulist koosnev ehitusmaterjalitootjate tootmisjuhtide koolitusprogramm. Tallinna Tehnikaülikooli Majanduskoolituskeskuse juhitud koolitus viidi läbi 26. novembrist kuni 11. detsembrini.
 
Koolitusprojekti tulemusena värskendati ning uuendati ehitusmaterjalide tootjate teadmisi tootmise juhtimise valdkonnas. Osalejad viidi kurssi uuemate tootmise juhtimise trendide ja suundumustega, mis sobivad rakendamiseks ehitusmaterjalide tootmises. Projekti tulemuseks soovitakse, et ehitusmaterjalide tootjat hakkaksid senisest veel suuremal määral tähelepanu pöörama tootmise efektiivsusele ja tootlikkusele.
Kõik teemad, mille kohta koolitusi läbi viidi, aitavad kaasa tootmissüsteemi efektiivsemaks ning tõhusamaks muutmisele. Koolituse teemad valiti lähtuvalt Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu liikmesettevõtete vajadustest ning soovidest. Vajaduste väljaselgitamiseks korraldati suvel tootjate asjakohased eelarutelud. Samuti viidi ehitusmaterjalide tootjate seas iga teema kohta läbi eelnevalt täiendavad konsultatsioonid, eesmärgiga koolitatavad teemad viia vastavusse osalejate tegelike vajadustega. Iga koolitusmooduli lõpus koostasid osalejad lühikese aruande, lähtuvalt õpitud teooriast. Aruande eesmärk on panna osalejad analüüsima õpitud oskuste rakendamise üle oma ettevõttes.
 
Koolitusel käsitleti järgmisi teemasid:

  • tööjõu juhtimine ja eestvedamine;
  • projektijuhtimine tootmisettevõttes,
  • kvaliteedi juhtimine, tagamine ja kontroll;
  • materjalimajanduse juhtimine;
  • tootmise planeerimine ja kaasaegsete juhtimismeetodite kasutamine;
  • infotehnoloogia lahendused tootmisettevõttele;
  • jäätmeid puudutav seadusandlus ja töökeskkond.

Koolitusel osalesid järgmised ettevõtted: Mira Ehitusmaterjalide OÜ (kuivsegud), AS Kunda Nordic Tsement (tsement, killustik), OÜ T-Tammer (metalluksed, fassaadid), AS Saajos (metalluksed), AS Rudus (betoon, killustik), AS VMT Betoon (betoon), AS Malmerk Fassaadid (fassaadid), AS Glaskek (avatäited), AS Aeroc (poorbetoontooted), AS Ruukki Products (teraskonstruktsioonid), OÜ Uksekoda (metalluksed). 
  
Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit (asut. 1993. a.) on ehitusmaterjalide tootmise ja müügiga tegelevate ettevõtjate ühendus, kuhu kuulub 65 ettevõtet. Liidu liikmete ehitusmaterjalide realiseerimise netokäive oli 2008. a. 8,9 miljardit krooni.