Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit Peterburis koostöövõimalusi otsimas

Pressiteade
19.03.2009

Täna jõudis Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu äridelegatsioon tagasi kolmepäevaselt visiidist Peterburi, kus koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, Eesti Vabariigi Peakonsulaadi ja Peterburi Kaubandus-Tööstuskojaga käidi otsimas koostöövõimalusi Eesti ja Peterburi ettevõtjate vahel. Ürituste teravik oli suunatud 17. märtsil toimunud ettevõtete-vahelistele kohtumistele, millele eelnesid ülevaated Eesti ja Peterburi ehitusturust. Ürituste avajaks olid EV Peakonsul Peterburis Kristen Lahtein ja Peterburi Kaubandus-Tööstuskoja asepresident Anton Savoštšev. Peaettekandjateks olid EETL juhatuse esimees Viktor Valkiainen ja Peterburi Linnavalitsuse Ehituskomitee Juriidilise valitsuse Metoodikaosakonna juhataja Igor Šikalov.
 
„Ülemaailmse finantskriisi tingimustes on Eesti ja Vene ettevõtjate koostöö lausa hädavajalik,“ toonitas EETL juhatuse esimees Viktor Valkiainen. „Euroopa Liit on suur avatud turg, kus iga spetsialist võib vabalt valida töökohta. Meie üheks eesmärgiks on neid spetsialiste koolitada ja arendada Eestis - selleks vajame oma tööstust ja selleks vajame oma tööstusele väljundit.“
 
Eesti ehitusmaterjalide tootjate olukord on viimase aasta jooksul muutunud väga raskeks. Eelmise aasta esimese kvartali 10-20% langusest oleme jõudnud selle aasta esimeses kvartalis kohati ehitusmaterjalitööstuse ettevõtete seiskumiseni. Sellises olukorras pole olukorda võimalik parandada ainuüksi ekspordi abil, s.t vajalik on ehitussektori ergutamine riigitellimustega. Samas ei tohi ekspordi olulisust unustada ja selle eesmärgi nimel sai teoks ka ärireis Peterburi. Peterburi Linnavalitsuse Ehituskomitee esindaja sõnul on Peterburis ehitusettevõtete huvi Eesti ehitusmaterjalide vastu täiesti olemas, ka Ehituskomitee ise soovib Eestiga koostööd, peamiselt seoses kavatsustega muuta Vene Föderatsiooni ehitusalast seadusandlust. Meile rõõmustavalt sarnanevad muudatused Eestis toimuvaga – näiteks soovitakse muuta kohustuslikud standardid vabatahtlikeks ning ehitusettevõtete litsentseerimise asemel sisse viia vabatahtlik registreerimine. Peterburi Ehitusettevõtete ja –organisatsioonide Liidu tegevdirektori asetäitja Dmitri Gruzdevi sõnul on nende poolt kavandatav registreerimine siiski veidi erinev meist, s.t sellist registreerimist hakkavad läbi viima nendesarnased organisatsioonid ning muu hulgas peavad nad ühinenud ettevõtetelt koguma kokku teatud minimaalse suurusega rahalised vahendid, millega garanteeritakse ehitusettevõtete võimaliku praagi likvideerimine.
 
Igor Šikalov näeb Eesti firmade võimalusi muu hulgas Peterburi linna poolt finantseeritavate elamuehitusprogrammide realiseerimises. Aastateks 2007-2011 kavandatud kontseptsioon näeb ette korterite ehitamist kokku 3 364 000 m2 ulatuses. Plaanis on asustada inimesi ümber avariilistelt pindadelt ja kommunaalkorteritest, varustada elamispinnaga haridus-, esmaabi- ja sotsiaalabitöötajaid jms. 2008. a ehitati ligikaudu 500 000 m2 kortereid ning 2009. a soovitakse linna vahendite abil ehitada 700 000 m2 elamispinda. Meilt soovib Igor Šikalov omakorda infot Euroopa standardite ja  nõuete kohta.
 
Eesti poolelt vaadatuna on tänasel hetkel vajalik riigi teotus meie valdkonna ettevõtete ekspordivõime tekkimisele ja jätkusuutlikkusele, s.t Eesti riigivõimu esindajate koostöö Peterburi linna ja Leningradi oblasti võimuesindajatega. Oluline on siin näiteks logistiliste probleemide lahendamisele kaasa aitamine, mis muu hulgas tähendaks näiteks infrastruktuuri (maanteed, Narva jõe ületamine) korrastamist ja piiriületuse tingimuste otsustavat normaliseerimist.
 
Peterburi külastanud Eesti esindusse kuulusid järgmiste ettevõtete esindajad: AS maxit Estonia (kuivsegud ja seinamaterjalid), AS Esco (katusematerjalid ja metallkonstruktsioonid), AS Pipelife Eesti (plastiktorud ja lisatarvikud), AS Glaskek (avatäited), AS Saint-Gobain Glass Estonia (ehitusklaas), AS Tartu Maja Betoontooted (betoonelemendid), AS Betoneks (betoonelemendid), AS E-Betoonelement (betoonelemendid), AS Uninaks (kuivsegud), AS Vikolo (betoonelemendid), OÜ Järelpinge Inseneribüroo (järelpingestatud betoonkonstruktsioonid).
 
 
Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit (asut. 1993. a.) on ehitusmaterjalide tootmise ja müügiga tegelevate ettevõtjate ühendus, kuhu kuulub 65 ettevõtet. Liidu liikmete ehitusmaterjalide realiseerimise netokäive oli 2008. a. 8,9 miljardit krooni.