EETL üldkoosolek 2017 II
 
Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu 2017. aasta sügisene üldkoosolek toimus Paide Raekojas. Tutvuti 10-aastaseks saanud OÜ-ga Sakret ning kuivsegude tootmisega. Kaspars Pacevics tutvustas Sakreti tegemisi ning Liisi Liivlaid Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidust rääkis puidust ehituses ja elektroonilise veoselehe kasutamisest puiduveol.