CPR - täna jõustus täies mahus Euroopa Ehitustoodete määrus

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit
01.07.2013
        
Ehitusmaterjalide ja –toodete olulisim õigusakt oli siiani 1989. aastast kehtiv Ehitustoodete direktiiv (CPD). Direktiivi peamine eesmärk on tagada ehitustoodete kui kaupade vaba liikumine Euroopas, s.t likvideerida riikidevahelised tehnilised tõkked. Alates 1. juulist 2013 vahetab Ehitustoodete direktiivi välja Ehitustoodete määrus (CPR) – otsekohalduv kõrgeima taseme Euroopa õigusakt (305/2011/EL). Otsekohalduv – see tähendab, et see õigusakt kehtib sõna-sõnalt ka Eestis ega vaja mingit rakendusmenetlust.
Olulisemad muudatused seoses uue õigusaktiga on seotud toote vastavust tõendava dokumendiga – harmoneeritud tehnilise kirjeldusega kaetud ehitustoote puhul koostab tootja (või tema volitatud esindaja) alates 1. juulist turule lastava ehitustoote kohta toimivusdeklaratsiooni (DoP ehk declaration of performance). Kuni 30. juunini koostab tootja endiselt vastavusdeklaratsiooni ning need dokumendid kehtivad edasi ka peale 1. juulit (eeldusel, et need tooted lasti turule enne 1. juulit).
Loe lähemalt siit.

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit (asutatud 1993. a) on ehitusmaterjalide tootmise ja müügiga tegelevate ettevõtjate ühendus, kuhu kuulub 64 ettevõtet. Liidu liikmete ehitusmaterjalide realiseerimise netokäive oli 2012. a 385 miljonit eurot.