Kiirendame otsustavalt ehitusmaavarade geoloogiliste uuringute alustamist

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit
08.04.2020


Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit teeb valitsusele ettepaneku kiirendada otsustavalt ehitusmaavarade geoloogiliste uuringute alustmist. Just praegu on sobiv aeg maavara-alaste teadmiste täiendamiseks.

Riigi tasemel on korduvalt esile toodud ehitusmaavarade varustuskindluse süvenev probleem. Peame plaane ehitada Rail Baltica ja Tallinn-Tartu nealjarealine maantee, kuid killustikku, liiva ja kruusa on tarvis ka ehitusmaterjalitööstuse ja teedeehituse plaanipäraseks toimimiseks.

Avaldasime kioos Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liiduga kahe kuu eest järgmise sisuga pressiteate: "Ehitusturgu ähvardab toorainekriis, mille vältimiseks kutsume valitsust lähikuudel langetama otsuseid menetluses olevate maavarade uuringulubade suhtes. Seejärel tuleb luua mehhanism, ühitamaks riigi ja kohaliku omavalitsuse huvid."

Teeme valitsusele ettepaneku kiirendada otsustavalt ehitusmaavarade geoloogiliste uuringute alustamist. Täna on sobiv aeg maavara-alaste teadmiste täiendamiseks.

Võita on siin palju ja kaotada õigupoolest ei midagi:
- riik saab teadmise ehitusmaavarade asukoha ja kvaliteedi kohta;
- uuringutega tegelevad inimesed saavad töö, mille eest maksavad ettevõtjad, kellel praegu on selleks (veel) vahendid oleams, s.t riigil kulutusi ei teki, vaid tekib hoopis tulu laekuvate maksude näol;
- uuringuid on võimalik teha, jälgides hoolikalt riigi soovitusi seoses ettevaatusabinõudega koroonaviiruse leviku tõkestamiseks;
- kävitame hädavajaliku eeltöö Rail Baltica, neljarealise Tallinn-Tartu maantee ja muude taristuobjektide ehitamiseks; samuti on see eeltöö vajalik ehitusmaterjalide jätkuvaks tootmiseks nii kohalikule turul kui ekspordiks.

Geoloogiliste uuringute puhul sisuliselt puudub negatiivne mõju keskkonnale.

Geoloogiliste uuringute käivitamine on kiireloomuline, sest esiteks vajavad need piisavalt pikka ajavahemikku tööde tegemiseks ning teiseks ei pruugi meil majandusliku olukorra halvenedes olla enam piisavalt geoloogiliste uuringute tellijaid.


Ehitusuudised

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit (asutatud 1993. a) on ehitusmaterjalide tootmise ja müügiga tegelevate ettevõtjate ühendus, kuhu kuulub 64 liiget. Liidu liikmete ehitusmaterjalide realiseerimise netokäive oli 2019. a üle 590 miljoni euro.