Ettevõtlusliidud pöörduvad õiguskantsleri poole

24.10.2012
         
Ettevõtlusliidud pöördumises õiguskantslerile: valitsuse tegevus on vastuolus põhiseadusega

Täna, 24. oktoobril 2012. a. esitasid Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit, Eesti Turbaliit ja Eesti Keemiatööstuse Liit ühiselt taotluse õiguskantslerile Vabariigi Valitsuse oktoobris vastu võetud määruse nr 83, millega tõsteti maavaravaru kaevandamisõiguse ja vee erikasutusõiguse tasumäärasid, osas põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse alustamiseks.

"Neli ettevõtlusliitu leiavad, et kõnealune määrus on vastuolus põhiseadusest tulenevate õiguspärase ootuse põhimõttega ning hea õigusloome tavaga," selgitab Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liidu juhatuse esimees Rein Voog. Samuti on antud määruse puhul vastuolu Keskkonnatasude seaduse ning Vabariigi Valitsuse enda poolt 29.11.2011 kinnitatud Kaasamise hea tavaga, kinnitavad pöördumise tegijad.

Voog selgitab, miks pidasid ettevõtlusliidud vajalikuks õiguskantsleri abi paluda: „On kurb, kui ettevõtjad peavad oma õiguste kaitseks minema sellisele teele ning pöörduma õiguskantsleri poole, kuid valitsus ei jätnud meile enam mingit muud võimalust. Normaalses õigusriigis selliseid asju sündida ei tohiks.“

Lisainfo:

Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit – Rein Voog, 5022233
Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit – Enno Rebane, 5182662
Eesti Turbaliit – Erki Niitlaan, 5527327
Eesti Keemiatööstuse Liit – Kärt Kasak, 58362008