Terase sõnavara

lai ribateras (wide flat)

lehttoode, mille laius on 150 mm kuni 1250 mm ning paksus tavaliselt > 4 mm, mida tarnitakse alati tahvlitena, mitte rullina ja mille servad on töödeldud täisnurkseks, st toode peab olema neljalt küljelt kuumvaltsitud

lehtteras ja plekk (plate and sheet)

kuumvaltsitud lehttoode laiusega ≥ 600 mm, mille servad võivad olla vabalt kujunenud ja mida tarnitakse peamiselt ruudu- või ristkülikukujuliste tahvlitena, aga ka muukujulisena - näiteks ketastena või vastavalt joonisele mõõtu lõigatuna
MÄRKUS 1 Servad võivad olla valtsitud, mehaaniliselt lõigatud, hapniklõigatud või faasitud. Toodet võib tarnida ka eelpainutatuna. Kuumvaltsitud lehtterast ja plekki määratletakse alljärgnevalt:
- plekk: paksusega < 3 mm;
- lehtteras: paksusega ≥ 3 mm.
MÄRKUS 2 Lehtterast või plekki võib toota:
a) otseselt vahelduvsuunalise valtsimise teel (seda toodet tuntakse üldiselt kvartplaadi nime all) või vahelduvsuunalise valtsimise teel toodetud pooltootest lõigates;
b) kuumvaltsitud laiast lintterasest lõigates, seda toodet tuntakse üldiselt kuumvaltsitud pleki või lehtterasena