Avatäidete õigusaktid
 
Majandus- ja kommunikatsiooniministri ehitusmaterjale ja -tooteid käsitlev määrus:
Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord 

Siseministri määrus:
Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded

Infotehnoloogia- ja ettevõtlusministri määrus:
Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele
 

Vt muid õigusakte siit.