Avatäidete õigusaktid
 
Kõige olulisesm õigusakt puudutab avatäidete valdkonnas tuletõkkeavatäiteid - vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ehitusmaterjale ja -tooteid käsitlevale määrusele peavad Eestis turustatavad ja paigaldatavad tuletõkkeavatäited olema sertifitseeritud.
Vt õigusakte siit

 
Üldõigusaktide lehelt leiame ka tuleohutuse ja müra käsitlevad määrused.