Ehitustoodete juhendid
  
EPS-i JUHENDID  

Juhend käsitleb paisutatud polüstüreeni (EPS) klassifikatsiooni ja omadusi

Eesti EPS-tootjate ja Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu juhend EPS 2-2020
Juhend käsitleb EPS-i soojuserijuhtivuse määramist ning tarindite soojusläbivuse arvutamist

Eesti EPS-tootjate ja Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu juhend EPS 3-2020
Juhend tutvustab EPS-i ning soojuslevi sõnavara

KATUSE JUHENDID

Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu katuse aluskatete juhend EETL KT 2-2015
Sihtgrupp: kõik katuse kavandamise ja ehitamisega kokkupuutuvad isikud; hoonete omanikud ning projekteerijad, ehitajad, tootjad, järelevalvajad ja hooldajad
Juhendi eesmärk on selgitada, mis on aluskate ja milleks seda vaja on. Keskendutakse viilkatuste puhul kasutatavatele rullmaterjalist aluskatetele.

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu katuse hooldus- ja parandustööde ohutusjuhend EETL KT 1-2013
Välja töötatud koostöös Tööinspektsiooniga
Sihtgrupp: kõik katuse kavandamise, ehitamise, hooldamise ja kontrollimisega kokkupuutuvad isikud; nii hoonete omanikud kui projekteerijad, ehitajad, tootjad, järelevalvajad ja hooldajad
Juhendi eesmärk on anda juhiseid katuste hooldus- ja remonditööde ohutuks läbiviimiseks ning anda teavet, millele tuleb tähelepanu pöörata katuse kavandamise ja ehitamise ajal, et tagada hilisem ohutus katuse hooldus- ja remonditöödel. Kirjeldatakse katusetööde erinevaid aspekte - kuidas katusele minna, kuidas seal liikuda, kuidas töökohal katusetöid teha, milliseid katusetarvikuid paigaldada jms.