Ehitustoodete standardid
 
Olulisi tootestandardeid

Müüritis

EVS-EN 771+A1 (2015) Müürikivide spetsifikatsioon (Osa 1: Keraamilised müürikivid; Osa 2: Silikaatkmüürikivid; Osa 3: Betoonmüürikivid (tiheda ja kergtäitematerjaliga); Osa 4: Autoklaavitud poorbetoonist müürikivid; Osa 5: Tehismüürikivid; Osa 6: Looduslikud müürikivid)

EVS-EN 845+A1 (2016) Müüritarvikute spetsifikatioon (Osa 1: Müüriankrud, tõmbelindid, talakingad ja konsoolid; Osa 2: Sillused; Osa 3: Sängitusvuugi terassarrusvuugid)

Kuivsegud

EVS-EN 998 (2016) (Osa 1: Krohvimört; Osa 2: Müürimört)

EVS-EN 12004-1:2017 Plaatimissegud ja -liimid. Osa 1: Nõuded, toimivuse püsivuse hindamine ja kontrollimine, liigitamine ja märgistamine

EVS-EN 13279-1:2008 Kipssideained ja kipsmördi kuivsegud. Osa 1: Määratlused ja nõuded

EVS-EN 13813:2005 Tasandusmördid ja põrandate tasanduskihid. Tasandusmördid. Omadused ja nõuded

EVS-EN 15824:2017 Orgaaniliste sideainete põhiste välis- ja sisekrohvide spetsifikatsioonid

Muud standardid

EVS-EN 13914 (2016) Krohvide projekteerimine, valmistamine ja pealekandmine (Osa 1: Väliskrohv; Osa 2: Sisekrohv)

Katus

EVS-EN 490:2011+A1:2017 Betoonist rea- ja erikatusekivid katuste katmiseks ja seinte vooderdamiseks. Spetsifikatsioon

EVS-EN 516:2007 Katuse valmistarvikud. Juurdepääsupaigaldised. Katusesillad, astmelaiud ja astmed

EVS-EN 517:2007 Katuse valmistarvikud. Katuse turvakonksud

EVS-EN 534:2006+A1:2010 Lainelised bituumenkatuseplaadid. Spetsifikatsioon ja katsemeetodid

EVS-EN 544:2011 Tasapinnalised bituumenkatuseplaadid mineraalse ja/või sünteetilise armatuuriga. Spetsifikatsioon ja katsemeetodid

EVS-EN 1304:2013 Keraamilised rea- ja erikatusekivid. Määratlused ja spetsifikatsioonid

EVS-EN 1873:2014+A1:2016 Katuse valmistarvikud. Plastist valguskuplid. Toote spetsifikatsioon ja katsemeetodid

EVS-EN 12467:2012+A2:2018 Tasapinnalised tsementkiudplaadid. Spetsifikatsioon ja katsemeetodid

EVS-EN 12951:2005 Katuse valmistarvikud. Püsivalt kinnitatavad katuseredelid. Toote spetsifikatsioon ja katsemeetodid

EVS-EN 13707:2013 Painduvad hüdroisolatsioonimaterjalid. Armeeritud bituumenmaterjalid katuse hüdroisolatsiooniks. Määratlused ja omadused

EVS-EN 13859 (2014) Painduvad hüdroisolatsioonimaterjalid. Aluskatete määrtlused ja omadused (Osa 1: Tükkmaterjalidest katuste aluskatted; Osa 2: Seinte aluskatted)

EVS-EN 14509:2013 Isekandvad kahepoolsete katteplekkidega sändvitšpaneelid. Tööstuslikult valmistatud tooted. Spetsifikatsioonid

EVS-EN 14782:2007 Plekist isekandvad katuse- ja seinakatteelemendid. Spetsifikatsioon ja nõuded

EVS-EN 14783:2013 Plekist täielikult toetatavad katuse- ja seinakatteelemendid. Spetsifikatsioon ja nõuded

EVS-EN 14963:2006 Katusekatted. Katuse plastvalgusvööd, tugiraamiga või ilma. Liigitus, nõuded ja katsemeetodid

Muud standardid

EVS 920 Katuseehitusreeglid (Osa 1: Üldreeglid; Osa 2: Metallkatused; Osa 3: Kiudtsement-laineplaadist katused; Osa 4: Kivikatused; Osa 5: Lamekatused)

Soojustus ja soojuslik toimivus

EVS-EN 13162:2012+A1:2015 Ehituslikud soojusisolatsioonitooted. Tööstuslikult valmistatud mineraalvillatooted (MW). Spetsifikatsioon

EVS-EN 13163:2012+A2:2016 Ehituslikud soojusisolatsioonitooted. Tööstuslikult valmistatud paisutatud polüstüreenist tooted (EPS). Spetsifikatsioon

EVS-EN 13164:2012+A1:2015 Ehituslikud soojusisolatsioonitooted. Tööstuslikult valmistatud ekstrudeeritud vahtpolüstüreentooted (XPS). Spetsifikatsioon

Muud standardid

EVS 908-1:2016 Hoonete piirdetarindi soojusläbivuse arvutusjuhend. Osa 1: Välisõhuga kontaktis olev läbipaistmatu piire

EVS-EN ISO 6946:2017 Hoonete piirdetarindid ja komponendid. Soojustakistus ja soojusläbivus. Arvutusmeetodid

EVS-EN ISO 9229:2008 Soojusisolatsioon. Sõnavara

EVS-EN ISO 10077:2017 Akende, uste ja luukide soojuslik toimivus. Soojusläbivuse arvutus (Osa 1: Üldosa; Osa 2: Raamide numbriline arvutusmeetod)

EVS-EN ISO 10211:2017 Külmasillad hoones. Soojusvoolud ja pinnatemperatuurid. Detailised arvutused

EVS-EN ISO 10456:2008 Ehitusmaterjalid ja -tooted. Soojus- ja niiskustehnilised omadused. Tabuleeritud arvutusväärtused ja deklareeritavate ning arvutusväärtuste määramise meetodid

EVS-EN ISO 12631:2017 Rippfassaadie soojuslik toimivus. Soojusläbivuse arvutamine

EVS-EN ISO 13370:2017 Hoonete soojuslik toimivus. Soojuslevi pinnasesse. Arvutusmeetodid

EVS-EN ISO 13788:2012 Hoone elementide ja piirdetarindite soojus- ja niiskustehniline toimivus. Kriitilise pinnanaiiskuse ja elemendisisese kondenseerumise vältimine. Arvutusmeetodid

EVS-EN ISO 13793:2004 Hoonete soojuslik toimivus. Vundamentide soojuslik projekteerimine külmakergete vältimiseks

EVS-EN 15026:2007 Hoone elementide ja piirdetarindite soojus- ja niiskustehniline toimivus. Niiskuslevi hindamine numbrilise modelleerimisega