Avatäidete juhendid
 
 
Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu avatäidete juhend EETL AT 4-2015
ÜLDINE PAIGALDUSJUHEND. AKNAD ja AKENUKSED
Sihtgrupp: avatäidete tootjad, projekteerijad, ehitajad, paigaldajad ja kõik, kes huvituvad avatäidete paigaldamise üldistest nõuetest

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu avatäidete juhend EETL AT 3-2013

ÜLDINE KASUTUSJUHEND TÕSTUSTELE
Välja töötatud koostöös Tööinspektsiooniga
Sihtgrupp: esmaseks informatsiooniks masinkasutusega tõstuste tellijatele ja kasutajatele

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu avatäidete juhend EETL AT 2-2013
NÕUDED HOONETE AKENDELE ja USTELE
Välja töötatud koostöös Riigi Kinnisvara AS-iga
Sihtgrupp: akende ja uste tootjad ning müüjad, projekteerijad, järelevalve, ehitajad
Juhend kirjeldab miinimumnõudeid akendele ja välisustele: millised omadused tuleb deklareerida ja millised on omaduste miinimumväärtused, milliseid valikukriteeriume kasutatakse, kuidas kavandada avatäidete klaasosasid jms.
Riigi Kinnisvara AS-i juhendit vt siit.

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu avatäidete juhend EETL AT 1-2012
UUED AKNAD
Olulised mõttepunktid enne uute akende ostmist
Sihtgrupp: isikud, kes tavapäraselt akende ostuga ei tegele

Tuletõkkeavatäited
Tuletõkkeavatäidetele esitatavad nõuded on toodud Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määruses nr 49 26. juulist 2013 ja selle lisas 1.
Tuletõkkeavatäidete vastavushindamise juhend

Tuletõkkeuksed ja -aknad peavad omama vastavussertifikaati. Kuna seni puudub asjakohane harmoneeritud Euroopa standard, siis on oluliste aspektide (teavitatud asutused, normdokumendid, nõuded vastavushindamisele jms) selgitamiseks koostatud juhend. Juhend näitab õigusaktidele vastava võimaluse tuletõkkeavatäidete nõuetele vastvuse hindamiseks ja tõendamiseks.
Lisaks juhendile on koostatud näidised asjakohaste dokumentid kohta (sertifikaat ja deklaratsioon).