Tuletõkkeuste seminar

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit
05.11.2019


5. novembril toimus Ehituskeskuses Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu kaaskorraldusel tuletõkkeavatäidetele pühendatud seminar. Esinesid standardimise tehnilise komitee EVS/TK 15 "Avatäited" esimees Kalev Koort ning sertifitseerimisasutuse Inspecta Estonia esindajad Anu Kuusk ja Merilin Aasma.

Kõne all olid 1. novembrist 2019 kohustuslikuna jõustunud harmoneeritud tootestandardid EVS-EN 14351-1+A2:2016 (välisuksed ja aknad) ja EVS-EN 16034:2014 (tuletõkkeavatäited). Sellest kuupäevast lõppes nene standardite kolmeaastane kooseksisteerimisperiood ja nüüd tohib turule lasta vaid CE-märgistatud tuldtõkestavaid välisuksi ja avatavaid akanaid. Samal ajal lõppes ka kooseksisteerimisperiood tööstustele - EVS-EN 13241+A2:2016 - ka selliste tuldtõkestavate uste (s.t see standard koos standardiga EVS-EN 16034) puhul on nende turule laskmisel kohustuslik CE-märgistus.
Siseuste puhul on küll olemas värskelt valminuna standard EVS-EN 14351-2, kuid seda pole muudetud harmoneerituks (s.t Euroopa Liidu Teatajas ei ole avaldatud viidet standardile) ja tõenäoliselt lähiajal ka ei muudeta. Seega tuleb sisetuletõkkeuste puhul järgida endiselt majandus- ja kommunikatsiooniministri määrust nr 49 2013. a.

uudis42

Foto: Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit
Fotol: EVS/TK 15 esimees Kalev Koort

Vt seminari fotosid siit.

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit (asutatud 1993. a) on ehitusmaterjalide tootmise ja müügiga tegelevate ettevõtjate ühendus, kuhu kuulub 64 liiget. Liidu liikmete ehitusmaterjalide realiseerimise netokäive oli 2018. a üle 570 miljoni euro.