Ehitusmaavarde kaevandmisõiguse tasud on liiga kõrged

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit
Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit
18.02.2019


Ehitusmaavarade kaevandamisõiguse tasud on Eestis naabritega võrreldes ebaproprtsionaalselt suured, leiavad Ehitusmaterjalide Tootjate Liit ja Mäetööstuse Ettevõtete Liit rahandusministrile saadetud pöördumises.
"Eesti ettevõtted ei ole enam konkurentisvõimelised. Näiteks on tekkinud olukord, kus naaberriikide Eesti ja Läti ehitusmaavarade kaevandamisõiguse tasumäärad erinevad oluliselt, kahjustades seeläbi suurel määral meie ettevõtete konkurentsivõimet ja vähendades riigi sissetulekuid," kirjutasid Eesti Ehitusmaterjlide Tootjate Liidu tegevdirektor Enno Rebane ja Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liidu juhatuse esimees Rein Voog rahandusminister Toomas Tõnistele saadetud pöördumises.
Pöördujad toovad välja, et Lätiga võrreldes on kaevandamisõiguse tasud Eestis ebaproprtsionaalselt suured, muutes piirialadel konkureerimise pea võimatuks ning suunates mineraalsetest materjalidest toodete tootmist Lätti.
"Näiteks on ehitusliiva kaevandamisõiguse tasu meil 4,3 korda kõrgem (vastavalt 0,36 eurot/m3 Lätis ja 1,55 eurot/m3 Eestis), ehituslubjakivi tasumäär 8,4 korda kõrgem (0,28 ja 2,36 eurot/m3), ning ehitusdolomiidi tasumäär 11,2 korda kõrgem (0,21 ja 2,36 eurot/m3). Soomes puudub sarnane tasu/maks sootuks."
Rebase ja Voogi sõnul pole Eestis kehtiv iga-aastane umbes viieprotsendiline kaevandamisõiguse tasumäära tõus jätkusuutlik ega ka mingilgi määral majanduslikult põhjendatud.
"Samuti on praegused kaevandamiõiguse tasu määrad viinud olukorrani, kus Lõuna-Eesti objektidele tuuakse liiva ja kruusa Lätist, mille tõttu kahanevad Eesti poole etvõtjate võimalused töö tegemisks ning riik jääb ilma kaevandamisõiguse tasust."
Pöördujad märgivad, et kui põlevkivi kaevandamistasude süsteemi uuendamise protsessi esimene samm oli Ernst&Young'i poolt läbi viidud vastav uuring, siis tuleks sama teha ka ehitusmaavarade kaevandamisõigusega. Rebase ja Voogi ettepanekul võiks vastavat uuringut finantseerida rahandusministeerium.

ERR portaalist

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit (asutatud 1993. a) on ehitusmaterjalide tootmise ja müügiga tegelevate ettevõtjate ühendus, kuhu kuulub 64 liiget. Liidu liikmete ehitusmaterjalide realiseerimise netokäive oli 2018. a üle 570 miljoni euro.
Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit (asutatud 2008. a) on mäetööstuse ettevõtjate ühendus, kelle eesmärgiks on soodsa ettevõtluskeskkonna kujundamine mäetööstuse ja sellega seotud majandusharude arenguks.