Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu sügisene üldkoosolek 2015

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit
05.11.2015
      
5. novembril toimus Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu 2015. a sügisene üldkoosolek. Külastati Sillamäe sadamat. Sillamäe sadam on aastaringselt avatud Euroopa Liidu idapoolseim süvasadm kõikide kaubagruppide käitlemisks, mis avati laevaliikluseks 14. oktoobril 2005. Sadama territoorium ületab 750 hektarit, sügavus kuni 16 m, 2014. a kaubakäibeks oodati üle 7 miljoni tonni.

Sillamäe sadama juhatuse liige Margus Vähi ja AS Silsteve juhatuse liige Jaanus Paas tutvustasid sadama tegemisi, võimalusi ja tulevikuplaane.

Üldkoosolek kiitis heaks EETL tegevuskava 2016. aastaks. Oluline osa järgmise aasta töös kuulub osalemisele riigi tööstuspoliitika kavandamise (nn tööstuse rohelise raamatu koostamisele) töögrupis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis, koos teiste tööstuse alaiitudega. Tavalisega võrreldes suuremas mahus jätkub standardimistöö, sest oluline osa Euroopa standarditest on veel Ehitustoodete määrusega CPR kooskõlla viimata.

uudis23

Foto: Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit

Vaata fotosid fotogaleriist.