Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit 20

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit
26.09.2013
       
Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu liikmed tähistasid täna koos külalistega liidu 20. sünnipäeva Vihula mõisas Virumaal.

Liidu asutamiskoosolek toimus 21. juunil 1993. aastal Tallinna Botaanikaaias, mittetulundusühingu ametliku registreerimiseni jõuti Vabariigi Valitsuse 26. oktoobri 1993. aasta istungil.
Vastavalt uuele Mittetulundusühingute ja sihtasutuste seadusele koostati 1998. aastal uus liidu põhikiri ning EETL sai uue registrinumbri – 80053157.
EETL tähtsaimaks eesmärgiks on oma liikmete ühiste huvide eest seismine nii parlamendi, valitsuse, ministeeriumide kui teiste organisatsioonide tasandil. Samuti tegeldakse ehitusmaterjaliala kitsaskohtade väljaselgitamise ja nendele lahenduste otsimisega. Tegevuse hulka mahuvad nii Euroopa kui Eesti ehitusmaterjale käsitlevad õigusaktid, tehnilise nõudeid kirjeldavad standardid kui ka juhendid ja muud abimaterjalid. Liikmete abiga koostatakse kord kvartalis ehitusmaterjalide müügi turu-ülevaade ning edastatakse pidevalt ehitusalaga seotud andmeid.
Täna kuulub Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liitu 65 liiget, liidu tegevus on jagatud viide tooterühma: sideained ja täitematerjalid, betoon, teras, avatäited ja ehitustooted. Iga tooterühm lähtub oma spetsiifikast ning iga rühma veab konkreetne EETL juhatuse liige.
EETL juhatusse kuulub 10 liiget, liidu juhatuse esimees on Meelis Einstein (AS Kunda Nordic Tsement).


Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit (asutatud 1993. a) on ehitusmaterjalide tootmise ja müügiga tegelevate ettevõtjate ühendus, kuhu kuulub 65 liiget. Liidu liikmete ehitusmaterjalide realiseerimise netokäive oli 2012. a 385 miljonit eurot.
Foto: Raivo Tiikmaa