Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu sügisene üldkoosolek 2012

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit
30.11.2012
      
29. veebruaril toimus Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu 2012. aasta sügisene üldkoosolek. Külastati Viru Keemia Grupi kontserni, tutvuti kontserni tegevustega ja uuriti lähemalt VKG õlitööstust. Teatavasti kuulub nüüd VKG kontserni ka ettevõte VKG Plokk, mis toodab poorbetoonist väikeplokke.
VKG Plokk on Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu liige.

Meelis Eldermann, kes on nii Viru Keemia Grupi juhatuse liige kui ka Eesti Keemiatööstuse Liidu juhatuse esimees, kõneles nii keemiatööstuse liidu ettevõtmistest kui ka laiemalt Eesti keemiatööstuse muredest ja rõõmudest.

Kiideti heaks EETL tegevuskava 2013. aastaks. Tähelepanu on järgmisel aastal kontsentreeritud Euroopa ehitustoodete määruse 305/2011 täielikule jõustumisele ja sellega kaasnevatele muudatustele; samuti tegeldakse senisest suuremas mahus standardimistööga ning eraldi pööratakse suuremat tähelepanu juhendmaterjalide koostamisele.

Vaata fotosid fotogaleriist.