Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu ja panga Swedbank seminar 2013

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit
03.03.2013
     
26. veebruaril  toimus pangas Swedbank taas kord Swedbanki ja Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu ühisseminar. Vaadati tagasi 2012. a tulemustele meil ning lähisriikides ja prognoositi 2013. a toimuvat.

Panga esindajad on tuleviku prognoosimisel konservatiivsemad, nähes tänavu aasta ca 6%-list langust ning 2014. aastal veelgi suuremat võimalikku ehitusmahu vähenemist. EETL liikmete hulgas on arvamused väga erinevad – osad ettevõtetest eeldavad mahu vähenemist ja osad suurenemist.
Ühte meelt ollakse selles osas, et CO2 kvootide ning Euroopa rahastuse oluline vähenemine mõjutab ehitusmahtu negatiivselt. Kasvuabi loodetakse ekspordilt ja mõningal määral ka riigisisesest ehitusest (mitteeluhooned).

Ülevaate IT-elust andis värske Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Taavi Kotka, rõhutades IT-lahenduste üha suuremat olulisust meie igapäevaelus – ärgem alahinnakem virtuaalmaailma võimalusi ja ohtusid!

Hooaja alguse seminar on endiselt populaarne – osales umbes 40 ehitusmaterjaliettevõtjate esindajat.

Vaata fotosid fotogaleriist.