Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit kohtus Maksu- ja Tolliametiga

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit
29.05.2012
        
29. mail toimus Maksu- ja Tolliameti ning Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu avatäidete tooterühma esindajate kohtumine. Peamisteks käsitlemist leidnud teemadeks olid valdkonna ettevõtete maksukuulekus ja edasine võimalik koostöö, mis seisneb peamiselt EETL-i poolsel võimalike konkurentsikeskkonda rikkuvate ettevõtete osas informatsiooni edastamisel ja keerukamate menetluste raames toodete või teenuste osas eksperthinnangu andmises.

MTA poolt teostatud analüüsi kohaselt võib järeldada, et reeglina on liitu kuuluvad isikud keskmisest maksukuulekamad. Ümbrikupalga maksmist ja käibemaksupettusi pannakse toime peamiselt liiduvälistes ettevõtetes. Probleemseimaks tegevusvaldkonnaks on akende ja uste paigaldamisega tegelevad ettevõtted. Väiksemaid maksualasid eksimusi esineb maksuhalduri hinnanguil ka liidu liikmetel, kuid EETL avatäidete tooterühma esindajate sõnul toetavad nad selgelt liidu liikmete poolt korrektse käitumise nõuet ja seeläbi ausa konkurentsikeskkonna toetamist. MTA kontakteerub probleemseimate ettevõtetega, et selgitada välja nende majandusnäitajate taseme põhjused ning vajadusel viia läbi kontrollimenetlus.

Liitu kuulumine peaks saama ettevõtete kvaliteedimärgiks ja seetõttu peab maksuhaldur oluliseks toetada erialaliitude tegevust maksuõigusrikkumiste ennetamisel. Kohtumisel lepiti kokku samalaadsete kohtumiste regulaarses toimumises ja järgmine arutelu toimub septembris, kus antakse ülevaade vahepeal toimunud valdkonna korrastamiseks teostatud tegevustest ning seatakse uusi eesmärke koostöök.

Eesti Maksu- ja Tolliamet
Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit