Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liitu juhib Meelis Einstein

10.05.2011
      
Täna toimunud üldkoosolekul valis Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit uue juhatuse. Liidu tooterühmade toel tegutseva struktuuri toetamiseks valitakse pool juhatust otse tooterühmade poolt: järgmisel kahel aastal juhib Avatäidete tooterühma tegevust EETL juhatuse liikmena Tõnis Neilinn (AS Malmerk Fassaadid), Betooni tooterühma koordineerib Vaido Leosk (AS E-Betoonelement), Ehitustoodete tooterühm on Ivar Veeruse (AS Saint-Gobain Ehitustooted) juhtida, Sideainete ja täitematerjalide tooterühma eest seisab Veljo Haube (OÜ Väo Paas) ning Terase tooterühma juhib Peep Siimon (AS Esco / Weckman). Lisaks neile viiele EETL juhatuse liikmele valiti üldkoosoleku poolt juhatusse üldistel alustel Meelis Einstein (AS Kunda Nordic Tsement), Egon Mats (AS Lasita Aken), Vallot Mangus (AS Tartu Maja Betoontooted), Janika Rougijainen (OÜ Estplast Tootmine), Toomas Vainola (AS Rudus) ning viimased kaheksa aastat EETL-i juhtinud Viktor Valkiainen.
Vahetult peale üldkoosolekut toimunud EETL juhatuse koosolek valis Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu uueks juhatuse esimeheks Meelis Einsteini. Meelis Einstein (51) on Eesti ühe suurema ehitusmaterjalitootja, AS-i Kunda Nordic Tsement tegevdirektor. Samuti on vastne juhatuse esimees Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu liige.
Liidu revisjoni viivad järgmisel kahel aastal läbi Tiit Raud (AS Saint-Gobain Glass Estonia) ja Aadu Kana.
EETL-i liikmed arutasid meie majandus- ja ehitusvõimalusi, kuulates NCC juhatuse esimehe Toomas Aagi, panga Swedbank suurkliendihalduri Mats Tootsi ja Viktor Valkiaineni esitlusi. Vaatamata endiselt keerukale seisule on veidi paremuse poole suundumas ka ehitusmaterjalitootmine, üle kolme aasta on kvartaalses arvestuses plussi jõudmas siseturu ehitusmaterjalide müük. Vaatamata ekspordi hoogsale kasvule (I kvartalis hinnanguliselt 50%) peljatakse tänavuselt aastalt veel häid tulemusi oodata.

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit (asutatud 1993. a) on ehitusmaterjalide tootmise ja müügiga tegelevate ettevõtjate ühendus, kuhu kuulub 59 ettevõtet. Liidu liikmete ehitusmaterjalide realiseerimise netokäive oli 2010. a 350 miljonit eurot.


 
Foto: Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit
Fotol esireas: juhatuse liige Janika Rougijainen, uus juhatuse esimees Meelis Einstein ja senine juhatuse esimees Viktor Valkiainen;
tagareas: revisjonikomisjoni liige Aadu Kana, juhatuse liikmed Vaido Leosk, Ivar Veerus, Peep Siimon, Egon Mats ja Toomas Vainola ning revisjonikomisjoni liige Tiit Raud