Põhjamaade ehitusobjektide andmebaas

06.04.2011
    
Ehitus- ja kinnisvara-ala liitude keskuses tuvustasid Rein Malm Rootsist ja Tambet Made Eestist Põhjamaade ehitusobjektide andmebaasi Byggfakta. Andmebaas kogub andmeid kavandatavate ehitiste kohta Rootsis, Norras, Soomes ja Taanis. www.byggfakta.se.

Rein Malm keskendus eelkõige Rootsi ja Norra suunale, leides, et Soome suund on eestlastele piisavalt tuttav ning Rootsi ja Norra ehitusmahtude kasvud lubavad seal tööd leida ka väljastpoolt asukohariike pärit ehitajatel ja ehitusmaterjalitootjatel. Muu hulgas peab arvestama, et positiivsest majanduskasvust tulenevalt loodavad Skandinaaviamaades tööd leida paljud naaberriikide ehitajad - näiteks Lõuna-Rootsis on palju ehitajaid Poolast. Byggfakta kasutamine on suhteliselt kallis, sellepärast tegid esinejad ettepaneku leida võimalus andmebaasi ühiseks kasutamiseks mitme firma poolt. Seeläbi oleks võimalik andmebaasi kasutajatel kulusid kokku hoida.

Rein Malm kutsus üles pöörama suuremat tähelepanu oma toodete juurde pakutavatele lisaväärtustele. Näiteks suudavad tema arvates suured Rootsi aknatootjad suure tootmismahu juures viia toote ühiku hinna suhteliselt odavaks, seega peaks meie akende konkurentsivõime suurendamiseks olema võimalik pakkuda akna juurde veel mingit lisaväärtust. Seda eeldusel, et Rootsis kehtivad tavapärased nõuded on täidetud.
Fotod: Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit