Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu ja panga Swedbank seminar

29.03.2011
   
Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit ja pank Swedbank korraldasid 29. märtsil 2011 ühise seminari. Panga ruumides toimunud seminaril analüüsiiti eelmise aasta tulemusi ning heideti pilk tänavuse aasta võimalikele arengustsenaariumidele.

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit on toonud välja 2010. aasta siseturu negatiivsed tulemused ja leiab, et siseturu tulemused jäävad teatud tooterühmade osas endiselt tagasihoidlikuks. Samas oodatakse avaliku sektori rahastusest ning CO2 kvootide müügist tingituna, et ehitustööd võiksid 2011. aastal kasvada jooksvates hindades umbes 15%. Toodete osas toetab see soojustusmaterjalide, avatäidete ning fassaaditoodete kasvu. Jätkuvalt nähakse ekspordimahtude kasvu.
Pank Swedbank ei ole 2011. aasta ehitusmahu prognoosimisel nii tõtakas. Leitakse, et ehkki ehitusmahud võiksid jooksvalt kasvada umbes 5%, jääb ehituse reaalkasv siiski 0% lähedusse. Eeldatakse, et senigi suur avaliku sektori osatähtsus ehitusinvesteeringutes kasvab veelgi.

Ühist seminari vääristas Tõnu Mauring Tartu ülikooli tehnikainstituudi energiatõhusa ehituse tuumiklaborist, kõneldes energiasäästu kasvavast tähtsusest uute hoonete rajamisel ja vanade renoveerimisel.Foto: Eesi Ehitusmaterjalide Tootjate Liit