Sõnastik üld

Mõiste Tähendus
Hea ehitustava

ehitise püstitamine, muutmine ja korrashoid nii, et need oleksid lahenduselt ja teostuselt heal tasemel, tagaksid kasutajate heaolu ning sobiksid keskkonda
Hea ehitustava

Klikke: 1394
Hoone

väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitis

Klikke: 1106