Sõnastik betoon

Mõiste Tähendus
betoon (concrete)

materjal, mis saadakse omavahel segatud tsemendist, jäme- ja peentäitematerjalist ja veest ning millele võib lisada keemilisi ja peenlisandeid, kusjuures betooni omadused kujunevad tsemendi hüdratatsiooni tulemusena

Hits: 1622
betoonisegu (fresh concrete)

valmissegatud betoon, mis on veel sellises olekus, et seda on võimalik valitud meetodil tihendada

Hits: 1395
betoonvalmistoode (precast concrete product)

betoontoode, mis on valmistatud väljaspool lõppkasutuskohta, kasutades tootmisohje süsteemile allutatud tööstuslikku tehnoloogiat, mis on valmistamise ajal kaitstud kahjustavate ilmastikutingimuste eest ja mida on võimalik enne tarnimist vajaduse korral sorteerida

Hits: 1428
sarrusteras (reinforcing steel)

betooni sarrustamiseks sobiv ringikujulise või peaaegu ringikujulise ristlõikega terastoode

Hits: 1479